F. Reinbold Technical and Patent Translations
    Voortreffelijke technische vertalingen
  Wie ben ik?
  Referenties
  Vertrouwelijkheid
  Veiligheid
  PGP sleutel
  Prijzen
  Betaling
  Links & tips
  Contacteer mij

 

Elektronische handtekening en encryptie

Hoewel e-mailen en het Internet zeer praktisch zijn, bieden zij weinig zekerheid in verband met de integriteit van uw berichten en de identiteit van uw correspondenten. Het is zeer gemakkelijk een e-mail op de naam van iemand anders te verzenden. Boodschappen kunnen ook onderschept worden daar zij langs een aantal onbekende computers doorgestuurd worden. E-mails zijn niet veiliger of vertrouwelijker dan getypte briefkaarten en moeten als dusdanig worden behandeld.

E-mails en documenten kunnen ook met elektronische handtekening en/of sterke encryptie worden opgestuurd via PGP of S/MIME, de belangrijkste oplossingen voor veilige elektronische data-uitwisseling. Software zoals Adobe Acrobat beschikt eveneens over gelijkaardige mogelijkheden. Op verzoek maak ik graag gebruik van om het even welke van deze methodes om uw vertrouwelijkheid en veiligheid te waarborgen.
Het gebruiken van S/MIME of PGP staat u toe:
• de identiteit van uw correspondent na te zien
• te verzekeren dat uw berichten onveranderd zijn overgebracht
• volledig confidentieel berichten uit te wisselen in gecodeerde vorm

Avira Anti-Virus
PGP Secure Mail
PayPal Online Payment
© copyright 2003 F.Reinbold
Alle rechten voorbehouden
  * Deze website werd nog niet in het Duits vertaald.
      Niettemin vertaal ik het Duits in het Frans.