F. Reinbold Technical and Patent Translations
    Voortreffelijke technische vertalingen
  Wie ben ik?
  Referenties
  Vertrouwelijkheid
  Veiligheid
  PGP sleutel
  Prijzen
  Betaling
  Links & tips
  Contacteer mij

 

Wie ben ik?

Als afgestudeerde landbouw en industrieel ingenieur, heb ik zes jaar in de waterzuivering en toevoer sector gewerkt, zowel voor een multinationaal in België als in het buitenland.

In 2001 ben ik op het Europees Patent Bureau (EPO) in Den Haag gaan werken als patent examiner in het gebied van chirurgische technologie1 (opwarmen/afkoelen, stereotaxie, laser, ultrason). Tevens volgde ik er een diepgaande opleiding betreffende intellectuele eigendom. Alle taken werden uitgevoerd in de drie officiële talen van het EPO (Engels, Duits en Frans).

Eind 2002 verliet ik het EPO om familiale redenen en besliste mijn eigen free-lance technische vertaaldienst te beginnen. Nauwkeurige en betrouwbare vertalingen aan de technische gemeenschap te verstrekken staat centraal. Het zal mij ook een genoegen zijn u goed te kunnen dienen!

Onder de links in het menu vindt u nog mijn diploma's en referenties, evenals informatie over de talen die ik gebruik.

 

    Frederik Reinbold
    landbouw ingenieur
    industrieel ingenieur elektromechanica
    vroegere patent examiner in chirurgische technologie
  
1(IPC A61B17, A61B18, A61B19, A61F7, A61N7)

Avira Anti-Virus
PGP Secure Mail
PayPal Online Payment
© copyright 2003 F.Reinbold
Alle rechten voorbehouden
  * Deze website werd nog niet in het Duits vertaald.
      Niettemin vertaal ik het Duits in het Frans.